Veneiden tarkastus

Suomen Purjehdus Ja Veneily Ry tarkastaa huviveneet veneilyn vapaaehtoisena turvallisuustoimena. Veneet tarkastavat pätevät katsastajat, jotka noudattavat erillisiä tarkastusohjeita. Finnboatin kuntomittari voi myös tarkastaa rungon.
Veneseuraan kuuluvien veneilijöiden tulee pitää veneensä ja varusteensa hyvässä kunnossa. Hänen on varmistettava, että alus on varustettu katsastusluokan edellyttämillä laitteilla ja että kaikki matkustajat tuntevat sen käytön.


Pursiseura myöntää veneilytodistuksen tarkastuspöytäkirjan perusteella. Tämä todistaa veneen katsastusluokituksen. Venetodistus on säilytettävä veneessä. Veneilyorganisaatiolle hyväksytyn hinausluvan käyttäminen edellyttää säännösten mukaista venetodistusta.
Tarkastamattomia veneitä ei saa rekisteröidä seuran venerekisteriin. He eivät myöskään voi käyttää seuran tarkastustarraa tai häntälippua. Muista, että katsastusvene on oikeutettu vakuutusalennukseen.
Seuraavia luokkia käytetään veneiden tarkastamiseen:

Tarkastusluokka 1 – avomeri

Vene, joka voi purjehtia avomerellä ja voi olla tarvittaessa omavarainen. Purjehdusalueeseen kuuluvat Itämeri, sen lahdet, Pohjanmeri, Ruotsi ja Norja. Se koostuu myös Kuolan niemimaalta, Brittein saarilta sekä Espanjan, Portugalin ja Espanjan rannikolta.

Rannikkotarkastus luokka 2

Tavallisen purjehduskauden rannikon olosuhteisiin sopiva rakenteellinen vene. Se voi myös olla omavarainen tarvittaessa. Purjehdusalue kattaa Itämeren ja Suomenlahden suotuisissa olosuhteissa pohjoisen Itämeren Hanko-Gotlanti-linjan länsipuolella ja eteläisen Itämeren Oolanti-Bornholm-Ruge-linjan länsipuolella.

Tarkastusluokka 3 – saaristo

Veneen tulee olla rakenteeltaan sopiva ja hyväkuntoinen kestämään ankarat olosuhteet saariston sisävesillä ja säännöllisen purjehduskauden aikana. Suomen rannikot, järvet, Suomenlahden niemi, Viipuri ja Saimaan kanava ovat peitettyinä. Merenkurkua löytyy myös.

Tarkastusluokka 4 – Suojeltuja vesialueita

Suojeltuihin vesialueisiin tai purjehdustapahtumiin hyväkuntoiset ja sopivan rakenteen mukaiset veneet.
Jokaisella venetyypillä on oma tarkastusluokitus, jossa huomioidaan kaikki veneilyn turvallisuuteen mahdollisesti vaikuttavat näkökohdat. Veneen kunto, polttoainejärjestelmä ja raskaiden esineiden kiinnitys alukseen sekä muut turvallisuuteen vaikuttavat tekijät. Nämä ovat olennaisia vaatimuksia. Aluksella tulee olla myös tarkastusluokan varusteet. Paikallinen veneseura voi antaa sinulle tarkat tarkastusohjeet.